Ekosistemde Biyoçeşitliliğin Önemi

Yazan Ekolojist

Biyolojik çeşitlilik, veya “biyoçeşitlilik“, bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekolojik olayların ve ekosistemlerin oluşturduğu bir bütündür. Biyoçeşitlilik kara, deniz ve diğer su ekosistemleriyle bu ekosistemlerin bir üyesi olan ekolojik yapılar dahil olarak tüm canlı organizmalar arasındaki değişim anlamındadır. Biyolojik zenginlik ya da biyoçeşitlilik, canlıların değişkenliğini ve farklılığını, içinde bulundukları ekolojik yapılar, çevreleri ve birbirleri ile etkileşimlerini ifade eder. Biyolojik çeşitliliğin önemine ve faydalarına göz atalım.

Biyoçeşitliliğin Faydaları

Biyolojik çeşitliliğin faydalarını sayacak olursak; Teknoloji ve tarımda gelinen bu günkü seviyeye biyoçeşitliğin ve zenginliğin sonucunda ulaşılmıştır. Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin sağladığı imkanlar insan yaşamının devamı için son derece önemlidir. Biyoçeşitliliği oluşturan hayvan ve bitki türleri tarım, hayvancılık, balıkçılık, eczacılık, ormancılık, tıp ve sanayi alanlarında temiz hava ve su sağlanması için kullanılmaktadır. Biyo çeşitliliği sağlayan hayvan ve bitki türleri çeşitliliğinin fazla olduğu bir ülkede, ülke için ekonomik kazanç sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik eko sistemi dengede tutarak dünyamızı yaşanabilir bir hale getirmektedir. İnsanların sağlığını ve çevreyi ekosistemler desteklemektedir. Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin faydalarını maddeler halinde inceleyelim.

Bitki Çeşitliliğinin Sağladığı Faydalar: Bitkiler erozyonu önler, havayı temizler, toprak yoğunluğunu giderir ve toprağa organik maddeler kazandırır. aynı zamanda hayvanlara beslenme ve barınma ortamı sağlamaktadır. Böylelikle ekosistemde devamlılık sağlar. Özellikle ülkemizde meşe, çam, palamut, ardıç, kavak gibi ağaçlar ormancılık alanında da fayda sağlamaktadır.İğde, ahlat, delice, melengiç, hünnap, yonca, üvez, mürdümlük, çitlenbik ve acur gibi meyve ve sebzelerde tıp alanında fayda sağlamaktadır.
Hayvan Çeşitliliğinin Sağladığı Faydalar: İnsanlar günümüze kadar hayvanları taşımacılık alanında, beslenmede, giyimde ve tıp alanında kullanmışlardır. Ayrıca bazı böcekler bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki örtüsünün yaşamını sürdürmesini ve eko sistemin devamlılığını sağlanmasında rol oynamaktadır. Bir çok böcek türü aynı zamanda diğer hayvanlar için besin kaynağıdır. İnek, koyun, keçi ve sığır gibi türler hayvancılıkla ilgili fayda sağlarken, levrek, kefal ve alabalık gibi türlerde balıkçılıkla ilgili fayda sağlamaktadır.

Ekosistem Çeşitliliğinin Faydaları: Teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam koşulları nedeniyle stres altındaki insanlar kendilerini doğada dinlendirmek arzusundadır. Eko sistem iklim ve besin döngüsünün devamlılığını içermektedir. Ekosistemde biyolojik çeşitliliğin korunmasın enerji akışının ve besin zincirinin devamlılığını sağlamaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın