Ekoloji Dostu Yenilenebilir Enerji

yenilenebilir enerji
Yazan Ekolojist

Neden yenilenebilir enerji? Çünkü enerji kaynaklarının tüketimi ve bilinçsiz kullanımı yer küreyi yaşanılabilmesi güç bir yer haline getiriyor. Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması da yenilenebilir enerjiyi bir bakıma zorunlu kılıyor.

Enerji, bazı kaynaklarda iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmakla birlikte başka bir deyişle herhangi bir aksiyon ve hareketi yapma veya yaptırma gücü olarak da tanımlanabilir. Yenilenebilir enerji ise kendi kendini yeniden üretebilen, var olan enerji kaynaklarını kullanarak elde edilen bir enerji türüdür. Neden yenilenebilir enerji sorusuna verilebilecek en işlevsel cevap ise bu kaynakların enerji verimliliğini ciddi oranda artırdığını söylemek olacaktır.

Yenilebilir Enerjinin Önemi

Dünya ülkelerinin çoğunda enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu enerji kaynaklarının yenilenebilir enerjiden en büyük farkı tükenebilir olmalarıdır. Hızla tükenmekte olan fosil enerji kaynakları zaman içerisinde giderek zor elde edilen kaynaklar haline geldikleri için kullanım fiyatları da artmaktadır.

İlerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılması beklenen bu kaynakların üretilmeye başlanmasıyla çevre koşulları önemli derecede zarar görecektir. Yenilenebilir enerji doğal kaynaklardan elde edildiği için hem doğa dostu kaynak niteliği taşımakta hem de üretim şekli nedeniyle sürdürülebilir olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanları da oldukça geniştir.

yenilenebilir enerjinin önemi

Yenilebilir Enerjinin Faydaları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları oldukça fazladır. Yenilenebilir enerjiler çevre, iş ve ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır.

Fosil yakıtlar hava kirliliği başta olmak üzere kullanıldıkları bölgelerde toprak ve su kirliliklerine de sebep olmaktadır. Çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri olan hava kirliliğinin önüne geçmek için artan nüfus ve yakıt ihtiyacı da göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanılmalıdır. Çünkü bu enerji kaynakları hem yaşadığımız çevreye zarar vermeyecek hem de torunlarımızın dahi kullanabileceği sürdürülebilir bir enerji kaynağı yaratacaktır.

Ekolojik öneme sahip olan yenilenebilir enerjinin kullanımının, iş ve ekonomi dünyasına da büyük katkıları vardır. Bu enerji kaynakları kuruldukları bölgede kalır ve o yörenin enerji sarfiyatı maliyetini ciddi boyutlarda düşürür. Dışarıdan alımları yapılan ve giderek pahalılaşan fosil yakıtlar yerine yüksek teknoloji kullanılarak inşa edilen yenilenebilir enerji kaynakları bölgesel ekonomilerin güçlenmesini sağlar.

Bunun yanı sıra, ilerleyen teknolojiyle birlikte yenilenebilir enerji kurulumu sadece işçilik ve malzeme maliyeti karşılığında ekonomik bir şekilde yapılabilir. Günümüzde yenilenebilir enerji kurulumunda deneyim kazanmış ülkeler bu hizmeti diğer ülkelere satarak ülke ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. 1970 yılından sonra petrol tedarikinin zorlanmasıyla, yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyerek dışa bağlı kalmayı tercih eden ülkeler, ekonomik açıdan büyük sıkıntılar çekmektedir.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanım alanı bakımından avantajlı konumda olmasına rağmen bu alandan alınan verim oldukça düşük seviyelerdedir. Ülkemiz jeotermal enerjide Dünya payının %8’ine sahiptir. Ancak güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi bakımından bunun çok üzerinde bir payı elde edebilecek potansiyele sahiptir.

Rüzgar enerjisi gücü 4.656 MW, hidrolik baraj gücü 19.382 MW, hidrolik akarsu gücü 6.821 MW, jeotermal enerji gücü 648 MW, güneş enerjisi gücü 410 MW, biyoyakıt enerjisi gücü 385 MW, termal enerji diğer bir deyişle ısı enerjisi gücü 60 MW değerlerinde yenilenebilir kurulu enerjiye sahiptir.

Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünde geride kalmış olmasına rağmen senelik artışların incelendiği tablolarda bu enerji kaynaklarının kısa zaman içerisinde artırılacağı tahmin edilmektedir.

Bu gelişim sürecinde neden yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları faydalı olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın