Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı

rüzgar enerjisi kullanımı
Yazan Ekolojist

Dünyada rüzgar enerjisi kullanımı, dünyanın en önemli kaynaklarından biri olabilmeyi 2000’li yılların sonuna doğru başarmıştır. Rüzgar enerjisi diğer enerji kaynakları gibi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi kullanımı, gün geçtikçe artan yakıt fiyatlarından dolayı firmaların yeni enerji kaynakları arayışına girmesine neden olmuştur. Bu enerji kaynağını yakından izlemeye ve takip etmeye başlamışlardır. Bunun öncesinde rüzgar enerji kaynağını araştıran firmalara destekler ve bu konuda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları hızlanmış ve artmıştır. Güneş enerjisi gibi rüzgar enerjisi de ücretsiz ve gerekli bir enerji kaynağıdır. Nasıl ki güneş enerjisi bölgeler arasında yansıma ve kullanma yönünden farklılık gösteriyor ise; rüzgar enerjisi de dünya üzerinde farklı etkiler göstermektedir.

Dünya Üzerinde Rüzgar Enerjisi Kullanım Araçları

Rüzgarın mekanik enerjiye dönüşmesini sağlayan sisteme rüzgar tribünleri denir. Rüzgar enerjisi havadaki hareketli enerjiden elde edilir. Dünyada en düşük rüzgar enerjisine sahip olan bölgelerde bile rüzgar cinslerinden twh rüzgar enerjisi üretmek mümkündür. Günümüz şu an bundan faydalanacak teknolojiye sahip değildir.

Dünyada rüzgar enerjisi kullanımının potansiyeli oldukça yüksek olmak ile beraber 53.000 twh dir.

çin rüzgar enerjisi

Dünya Üzerinde En Çok Rüzgar Enerjisine Sahip Bölgeler

Güneş enerjisi gibi rüzgar enerjisi de bölgelere göre farklılık göstermektedir. Rüzgar enerjisine etki eden faktörler arasında; ülkelerin denize kıyısının olup olmadığı ve üzerinden geçen havadaki akımların etkisi vardır. Günümüze bakacak olur isek; dünyada rüzgar enerjisi yaygın olarak kullanılabilmektedir.

Dünyada rüzgar enerjisi kullanımında önde olan bölgelerden bazıları şunlardır; Okyanusya, Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Rusya olarak sayabiliriz. Yapılan araştırmalara göre; bu bölgelerden Doğu Avrupa ve Rusya, Afrika, Kuzey Amerika bölgelerinin dünyadaki rüzgar enerjisi potansiyelinin yarısından fazlasına sahip oldukları gözlenmiştir.

Her ne kadar Doğu Avrupa ve Rusya, Afrika, Kuzey Amerika bölgelerinin en fazla rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğu yapılan araştırmalarda görülse de bunun öyle olmadığı yine daha sonra yapılan araştırmalarda görülmüştür. Nedeni ise; ülkelerdeki endüstri seviyesinin aynı olmamasıdır. Gelişmiş olan ülkeler, gelişmemiş ülkelere göre daha fazla rüzgar enerjisi elde edebilirler. Burada önemli olan ülkelerin üretim güçlerinin, yatırımlarının ve endüstriyel ve sanayi kurumlarının ne ölçüde olduğu ve ne kadar gelişmiş olduğu ile alakalı olduğudur. Yapılan veri ve araştırmalara göre 2014 yılının Temmuz ayı verilerine göre dünya üzerinde rüzgar enerji gücü en fazla olan ülkeler şöyle sıralanabilir; Çin, Abd, Almanya, İspanya, Hindistan.

Daha sonrasında İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Danimarka gibi ülkelerin değerlerine göre değişim göstermektedir. Araştırmalara göre; rüzgar enerjisinin dünya üzerinde yaygınlaşması için daha çok yol alması gerekmektedir. Günümüzde ülkelerin çoğu yenilenebilir enerji kaynakları yerine farklı uygulamaları tercih etmektedirler. Buna bağlı olarak dünyada gelişmiş olan ülkelerin bu alanda yatırımlarını fazlalaştırarak artırması ve yatırım yaparak, teşvik etmesi önemlidir, gerekmektedir.

Dünya Üzerinde Rüzgar Enerjisinin Gelecekteki Yeri Ve Önemi

Günümüzdeki enerji kullanımı, gelecek yıllardaki rüzgar enerjisinin hızla artacağını ve gelişeceğini göstermektedir. Kamuoyunun yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi konusunda artan baskısı buna destek olacaktır. Rüzgar enerjisi daha ucuz olduğu ve kar getireceği için yatırımların da buna yöneleceği düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerin rüzgar enerjisi konusunda yatırımları günümüzde olduğu gibi gelecek yıllarda daha da artacaktır. Günümüze bakıldığında Çin hızla büyümektedir.

Dünyada rüzgar enerjisi kullanımının atılan adımlar ile ortalama 20 yıl içerisinde dünyanın en güçlüleri arasında yer alması kaçınılmaz olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın