Döngüsel Enerji Dünyanın Geleceği Olacak

Yazan Ekolojist

İnsanlar kendi refahı için her geçen gün doğayı kirletmekte ve canlılığa zarar vermektedir. İnsanlar var olduğu sürece bu zararın önüne geçilip, hiçbir canlının zarar görmediği bir dünya oluşturmak mümkün müdür?

Bunu mümkün olarak görmeyen ve insanların bu dünya üzerinde oldukları sürece hiçbir iyileşmenin yapılamayacağını hatta bu iyileşme için tek çözümün insan nüfusunun ve tüketiminin azaltılması olduğunu savunan kötü senaryo yazıcıları bulunmaktadır. Ancak bu kötü senaryo ancak sınırlı bir hayal gücüne sahip bireylerin yazabileceği türdendir. Çünkü başka bir yol mevcuttur ki buna da döngüsel ekonomi (dairesel ekonomi) adı verilmektedir.

Doğrusal ekonomik modelin zıttı olan bu hareket her şeyin sıfırdan üretilmesini, geri dönüşüm faaliyetlerini her alana yaymayı, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı, atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik İçin Döngüsel Ekonomi!

Döngüsel ekonomi insanların geleceği için güçlü bir projedir ancak bugün tam anlamıyla mevcut olmaması onu yetersiz kılıyor. Ancak gelecek on yıl bu amaç doğrultusunda hareket edildiği taktirde döngüsel ekonomide hedeflenen yere gelineceği bir gerçektir.

Günümüzde döngüsel ekonomi faaliyetlerinin hiç olmadığını söylemek yanlış olacaktır. Çünkü su, enerji, atık yönetimi, plastik gibi birçok alanda geri dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar döngüsel ekonomi için bir ilk adım niteliği taşımakta ve onun nasıl şekillenip büyüyeceğine dair bizlere bir fikir vermektedir.

Dünyada pek çok şehirde geri dönüşümlü bir hayat için her türlü faaliyetler, her alanda uygulamaktadır. Ancak hala döngüsel ekonomi için birçok engel mevcuttur. Bunlar temel ve fizik yasalarına uyanlar ve esnek, tasarıma, iş uygulamalarına, tüketim tercihlerine ve teknolojik anlamda inovasyon kapasitesine bağlı olanlar olarak iki şekilde ifade edilebilir.

 Geri Dönüşüm Her Sektörde Uygulanabilir!

Bedava diye tanımlayabileceğimiz, yenilenebilir bir dünya için aslında her şeyin geri dönüşümünü gerçekleştirmek mümkündür. Bu temiz ve genişleyen ekonomi devrimini her sektöre yaymamız gerekmektedir. Bu da beraberinde daha fazla inovasyon çalışmalarını, teknolojik iş uygulamaları, tasarım ve değişimi getirmektedir. Tabi ki de böylesine köklü bir yenileşme bir kişinin uğraşı ile mümkün olamaz. Sürdürülebilir döngüsel ekonomi için hükümetlerin, işletmelerin, kâr amacı olmayan kuruluşların iş birliği içinde olması gerekmektedir. Bu konuda büyük şehirlerin yaratıcı faaliyetlerinin öncü olması ile yeni bir ekonomik döngünün planlanmasında etkili olan kalkınma sağlanabilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın