Çevre Lisansı Nedir?

Yazan Ekolojist

Çevre lisansı, çevreyi etkileyen türde faaliyet gösteren firmaların alması gereken belgelerin başında gelir. 29.04.2009 tarihi, 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve çevre kanununa göre alınması gerekli olan izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren her türlü tesisin alması gereken bazı izin ve lisanslar bulunmaktadır. Çevreye zarar verebilecek olan atıkların toplanması, geri kazanılması ve geri dönüşümünü yapabilecek ve bertaraf edebilecek yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belgelerin geneli çevre lisansı olarak geçmektedir.

Çevre Lisansı Nedir

Hangi Faaliyetler İçin Çevre Lisansı Alınmalıdır?

Bertaraf lisans konuları ise atık yakma ve birlikte yakma bertaraf lisansı,  ileri termal işlem tesisleri bertaraf lisansı ve düzenli depolama bertaraf lisansı şeklinde sıralanabilir iken işleme lisans konuları ise tıbbi atık sterilizasyon lisansı, ambalaj atığı toplama ve ayırma lisansı, gemi geri dönüşüm tesisi lisansı, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisi lisansı, tanker temizleme lisansı, hurda metal ÖTA işleme lisansı, ÖTA geçici depolama lisansı, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme lisansı ve atık kabul tesisi lisansı şeklindedir. Arındırma lisans konusu ise PCB arındırma lisansı olarak gösterilmektedir.

Çevre Lisansı Nedir

Geri Dönüşüm Belgesi Nasıl Alınır?

Geri dönüşüm için alınacak olan lisans belgesi, tehlikeli atık geri kazanım lisansı, tehlikesiz atık geri kazanım lisansı, atık yağ ve bitkisel atık yağ geri kazanım lisansı, atık pil ve akümülatör geri kazanım lisansı, ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım lisansı ile ambalaj atığı geri kazanım lisansı konularında alınabilir.

Çevre Lisansı Nasıl Alınabilir?

İki aşamada gerçekleşmekte olan çevre lisansı alımında ilk aşama geçici faaliyet belgesi alma aşamasıdır. İkinci aşamada ise lisans sürecine geçilir. Lisans süreci evrakları tamamlandıktan sonra ise belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur ve izinlisans.cevre.gov.tr adresinden evraklar yüklenir ve böylece izin süreci tamamlanmış olur.

Herhangi bir lisans konusunda başvuracak olan firmanın öncesinde mutlaka geçici faaliyet belgesi alması gereklidir. Geçici faaliyet belgesinin anlamı ise Bakanlığın lisans almış olduğunuz konuda 1 yıl süreli faaliyetinize izin vermiş olduğudur. Geçici faaliyet belgesinin alınmasının ardından ilk 6 ay içerisinde geçici faaliyet belgesinin alınmış olduğu konuya ilişkin başvurunun da yapılması gereklidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın