Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır?

Yazan Ekolojist

Yapı ve tesislerin çevre denetimi mevzuatına uygun olup olmadığı, kuralların doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadıklarını denetleyen çevre görevlileri, çevre kirliliğine neden olabilecek, ya da neden olan durumları Çevre kanunundaki maddeler uyarınca inceler. Aynı zamanda çevre denetimine tabi söz konusu tesis ve yapılar için yıllık denetim programları düzenler.

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır, Nasıl Başvuru Yapılır?

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından alınacak çevre görevlisi belgesi için öncelikle aranan koşullara sahip olmak gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitimi 2018 yılı başvuruları 31 mart 12 Nisan tarihleri arasında yapılmıştır.  Başvurular online olarak bakanlığın web sayfası üzerinden yapılır, şartları taşıyan ve sınavlarda başarı sağlayan adaylara belgeleri verilir.

Sınav Ücreti Ne Kadar?

Bakanlık adaylara çevre mevzuatına dair bir sınav yaptırmakta ve sınava girenler arasından 100 üzerinden 70 alanlara çevre görevlisi belgesi vermektedir. Bakanlık tarafından çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti bu yıl 100 tl olarak belirlenmiştir.

Belge Almak İçin Hangi Şartlara Sahip Olmak Gereklidir?

Çevre görevlisi belgesi 2018 yılındaki uzaktan eğitimin ardından yapılacak sınavla verilecektir.  Kasım 2013 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yer alan esaslara göre çevre görevlisi olacaklarada aranan başlıca nitelikler şu şekilde sıralanmaktadır.

* Üniversite mezunu olmak, en az 4 yıl çevre mühendisliği eğitimi veren bölüm diploması sahibi olmak veya  çevre teknolojileri  ve çevre bilimleri dallarında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak

* En az 4 yıl olmak kaydıyla üniversitelerin mühendislik, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, jeoloji, biyoloji bölümlerinden veyahut veteriner fakültelerinden mezun olmak

* Bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmak

* Bakanlığa bağlı merkez veya taşra teşkilatlarda çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, lisans ve denetim ve izin gibi konularda görevli teknik birimlerde en az 4 yıl çalışmış olmak,

*Çevre yönetimi, izin, lisans ve denetim, çevresel etki değerlendirmesi ile alakalı teknik birimlerin şube müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı olarak veya üstü görevlerde en az 3 sene çalışmış olmak olarak belirlenmiştir.

2014 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, serbest bölge yönetimlerine de çevre yönetimi hizmeti almak mecburiyeti getirilmiştir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın