CAT Raporu: Konut Kaynaklı Karbon Durdurulabilir

Yazan Ekolojist

Birleşmiş Milletler’in üye tüm ülkeler nezdinde almış olduğu ortak kararla iklim hedefleri olduğu duyurulmuştu. Yapılan araştırmalarda elektrikle çalışan tüm ev eşyalarının tercihinde en üst enerji sınıfı ürünlerin seçilmesi durumunda, hedeflenen karbon salınımında düşüş yaşanması gerçekleştirilebilir görülüyor. Araştırmayı gerçekleştiren Climate Action Tracker’in (CAT) hazırladığı rapora göre bu sayede hem BM iklim hedeflerinin gerçekleşmesi ve hem de tüketicilerin elektrik tüketim miktarları ve dolayısı ile elektrik ödemelerinden tasarruflarının artması sağlanabilir.

Yaşanacak bu gelişme ile dünyada kömürden elektrik üretimine son verilebilir ve bu şekilde daha temiz elektrik üretimlerinin devamlılığı ile emisyon değerleri düşürülebilir. Termik santrallerin üretiminin son bulması ile birlikte konutlardan kaynaklanan gaz salınımında yüzde 60 oranında azalma sağlanabilir. Bu gelişme ile CO2 salınımının 5 gigatondan fazla azaltılabileceği ifade ediliyor.

İş Hükümetlere Düşüyor

Yapılan araştırmalarda daha az enerji tüketen yani enerji sınıfı yüksek ürünlerin hükümetlerce özendirici kararlarla desteklenmesinin bu grup mamullerde satış artışı ile sonuçlandığını gözler önüne seriyor. Raporda verilen örnekte Fransa’nın binalardaki aydınlatma sistemlerini, enerji tasarrufu ve ışık kirliliğini minimalize etmek için belli bir saatten sonra kapanacak şekilde ayarlaması ile yıllık 750 bin evin elektrik harcamasına denk tasarruf edildiğini ve CO2 salınımının ciddi oranda azaldığını belirtiyor. Fransa’nın yaptığı tasarruf planında akıllı sensörlere sahip aydınlatmalar ve enerji tüketim ölçümlemeleri ve enerji verimliliği yüksek mamullerin kullanımlarının teşviki yer alıyor. Farklı ülkelerin farklı tedbirleri olsa da tüm tedbir planlarının araştırılıp buna göre bir norm kabul edilmesi hızlıca yol almak için gerekli görülüyor.

Karşıt görüş ise serbest piyasa ekonomisine devletlerin müdahale etmemesi gerektiği yönünde. Diğer yandan CAT raporuna göre dünya üzerinde 1 milyar insanın henüz elektrik kullanımı yok. Bu sayının yaklaşık üçte biri ise aydınlatma ihtiyacı için gazyağı kullanmaya devam ediyor. Aynı raporda yer alan bilgilere göre ise gazyağının akciğer hastalıkları başta olmak üzere bir çok sağlık sorununu beraberinde getirdiği ve ayrıca kullanılan yakıtla aydınlanma metodunun çevreye CO2 gaz salınımını artırdığı ifade ediliyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın