Çağ Atlatan Buluş Hibrit Sistemler

hibrit sistemler
Yazan Ekolojist

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemler ile ilgili detaylı bilgiler vermeden önce yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni nesil uygulamalar konusunda kısa bir bilgi aktarımında bulunmak yerinde olacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi özellikle son yıllarda daha da fazla artmış, bu alanda son derece büyük yatırımlar yapılmış ve bir çok proje başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Yeryüzünde artan dünya nufüsü ve teknolojik gelişmeler ışığında sanayide elektrik kullanımı artmış ve elektriğe olan ihtiyaç fazlalaşmıştır. Bununla beraber mevcut kaynaklar yenilenebilir olmadığından tükenme ya da azalma riski ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Mevcut kaynaklar petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlar olup hem doğa ile dost uygulamalar olmamaları hem de tükenebilir kaynaklar olmaları sebebi ile alternatif kaynak arayışına geçilmiştir.Bu aşamada bir çok çalışma yapılmış, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünya üzerinde oldukça büyük çaplı projeler geliştirilmiştir. Bunlar uluslar arası konferanslar ve dünya ülkelerinin katılımları ile birlikte değerlendirilip, örnek uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hibrit Sistemler

Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla kullanılan sistemlerdendir.

Yeryüzünde sınırsız kaynaklardan olan hava ve güneşin içindeki kinetik enerjinin elektriğe dönüştürülmesi ise yeni bir çağ açılması kadar önemli bir buluştur. Yeryüzü için oldukça sağlıklı, çevre ile dost bir uygulama olması, içeriğinde herhangi bir zararlı yapı ve radyasyon bulundurmaması, patlama tehlikesi yaşanmaması bu sistemlerin oldukça avantajlı olan taraflarıdır.

Rüzgar ve güneş enerjileri tek başlarına çok büyük enerjilerin üretilmesine olanak sağlayamamaktadırlar fakat iki sistemin bir arada kullanılması ile birlikte hibrit sistemler dediğimiz sistemler oluşmakta ve yıl boyunca oldukça fazla elektrik üretimi sağlanabilmektedir.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemler adı ile birleşmiş ve çok verimli bir uygulama haline dönüşmüştür. Hatta son dönemde hibrit sistem ile çalışan arabalar üretilerek, doğa dostu uygulamalara hayatımızın her alanında yer verilmeye başlanmıştır.

ruzgar ve gunes enerjisi

Hibrit Sistemlerin Kullanım Detayları

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemlerin mantığı oldukça açıktır. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri tek başlarına çok büyük enerji kaynağı oluşturamazken, bu iki kaynak bir araya geldiğinde durum değişmektedir.

Yaz aylarında güneş panelleri vasıtası ile enerji üretimi oldukça fazla olurken, güneşli günlerin azaldığı hatta dönem dönem hiç olmadığı kış aylarında ise oldukça azdır. Aynı şekilde rüzgar türbinleri ile enerji üretimi rüzgarın şiddetli estiği kış aylarında oldukça fazla iken rüzgarın bazı günler neredeyse hiç esmediği yaz aylarında ise oldukça azdır.

Hibrit sistemler bu iki enerji kaynağını bir araya getiriyor ve kış aylarında rüzgar türbinleri yaz aylarında ise güneş panelleri devreye girerek yılın her ayında istenilen elektrik üretimi sağlanmış oluyor. Böylelikle hibrit sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarını hem verimli kullanmış oluyor hem de iki kaynağı birleştirerek her zaman yüksek enerji üretimi sağlamaya olanak verilmiş oluyor. Dolayısı ile hibrit sistemlere çağ atlatan bir buluş gözü ile bakmak bile doğru olacaktır.

Bu kadar sınırlı kıt kaynağın içinde ve sağlıklı yaşam koşullarını tüketen enerji kaynaklarının içinden sıyrılıp bu denli doğa ile dost ve yenilenebilir yani tükenme riski olmayan kaynaklar ile elektrik üretmek gerçek anlamda çağ atlatan bir buluştur.

Hibrit sistemlerin diğer sistemlere oranla tek dezavantajı maliyetinin diğer sistemlere göre biraz daha fazla olmasıdır ki bu da aslında dezavantaj olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü bunu yıl içindeki mükemmel enerji üretimi ile çok hızlı bir şekilde kapatabilmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Yorum Yapın

  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Gelecek Nesillere İyi Bir Miras Bırakın - Ekolojist.net dedi ki:

    […] Yenilenebilir rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin birlikte kullanımı ile de hibrit sistemler […]

Düşüncelerinizi Paylaşın