Bu Ürünlerin Geri Dönüşüme Girebildiğini Biliyor Muydunuz?

Yazan Ekolojist

Teknolojinin gelişmesiyle; çevre sorunları, çevre kirliliği, sanayileşme ve düzensiz şehirleşme gittikçe artmaktadır. Doğal kaynakların kullanımından ortaya çıkan ürünler tüketim sonucunda bilinçsizce doğaya geri bırakılmaktadır. Bunun sonucunda da enerji kaynaklarımız hızla yok oluyor. Kaynaklarımız, doğada sınırlı olarak bulunuyor ve her üretim süreci sonunda azalıyor. Kaynak israfını önlemek ve ileride oluşabilecek enerji yokluğunun önüne geçilmesi için atıklar değerlendirilmeye çalışılmış, bunun için de çeşitli yöntemler araştırılıp geliştirilmiştir.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm; tüketim sonucu kullanım dışı atık olarak bulunan yeniden değerlendirilmesi mümkün olan maddelerin, çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yeniden ham maddeye dönüştürülüp üretim sürecine dahil edilmesi demektir.

Geri dönüşümün amacı, doğada atık olarak bulunan maddelerin ayrıştırılarak çöp yığınlarından kurtulmak ve kaynak israfını önlemektir.

Bazı maddelerin geri dönüşümü mümkünken, bazı maddeler geri dönüşüme giremez.

Geri Dönüşümü Olan Maddeler Nelerdir?

Geri dönüşüme girebilen maddeler; cam, kağıt, plastik, piller, motor yağı, alüminyum, beton, demir, organik atıklar, elektronik atıklar, tekstil atıkları, ahşap, metal, akümülatörler, solvent bazlı atıklar…vb

Geri Dönüşümü Olmayan Maddeler Nelerdir?

Aynalar, optik camlar, ampul, floresan, duvar kağıtları, yağlı kağıtlar, karbon kağıtlar, işlemeli kutular, kaplamalı kağıtlar, gümüşlü kağıtlar, dışkı, evsel toz atıklar…vb

Geri Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?

Tükettiğimiz çoğu ambalajın üzerinde geri dönüşebilir sembolü bulunmaktadır. Çoğu kurumun içerisinde ve sokaklarda çöp kutuları geri dönüşüm için ayrımı kolay olması için;  atık pil kutusu, plastik, kağıt..vb olarak ayrıştırılmıştır. Kaynaktan toplanan malzemeler temiz olacağından sudan da tasarruf edilecektir.

Geri dönüşüme girecek maddelerin çeşitli aşamadan geçmeleri gerekmektedir. Geri dönüşüm aşamaları; toplama, taşıma, ayrıştırma, presleme, preslenen ambalaj atıkları depolama, yükleme

Geri Dönüşümün Yararları

  • 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi 17 ağacın kurtarılması demektir. Aynı zamanda, 2583 litre yağ, 26.497 litre su, 2523 litre çöp yığınını kurtarır.
  • Alüminyumu geri dönüştürerek yeni bir alüminyum üretimi için gereken enerjinin yüzde 95 oranında tasarrufunu sağlar.
  • Bir alüminyumun geri dönüştürülmesi 2 saat izleyeceğimiz televizyonun enerjisinden tasarruf edebilir.
  • Bir ton plastiğin geri dönüşümüyle 7570 litre yakıt tasarrufu sağlanır.
  • Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar ve israfını önler.
  • Enerji tasarrufu sağlar.
  • Çevre kirliliğini azaltır.
  • Ekonomiye ve geleceğe katkı sağlar.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın