Bu Şehirler Artık Yenilenebilir Enerji Kullanıyor

Yazan Ekolojist

Yenilenebilir enerji kullanımının önemi gün geçtikçe artıyor ve bununla paralel olarak dünyadaki ülkelerin ve şehirlerin bu alana yönelişi de artış gösteriyor. Özellikle son yıllarda hızlanan iklim değişiklerinden dolayı kullanılan yakıtlara ve çevreye verilen zararların önlenmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğine bütün dünya ülkelerinde sıkça değiniliyor. Zaten ortaya çıktıkları zamandan itibaren birincil enerji kaynağı olarak kullanılan karbon – bazlı fosil yakıtlar iklim değişikliklerinin artmasının birincil nedeni. Yandıktan sonra ortaya çıkardıkları karbondioksit, karbonmonoksit, metan vb. gazlar nedeni ile atmosfer tabakasında sera etkisi yaratırlar yani aşırı ısınmaya neden olurlar. Küresel ısınma denilen bu olayda atmosfer istenilen soğumaya erişemez bu da iklim değişikliklerine neden olur. Bunu önlemek adına dünya genelinde başlatılan ve hızla sürdürülen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma geçilmeye çalışılıyor.

100’den Fazla Şehirde Yenilenebilir Enerji

Karbon İfşa Projesi (CDP) tarafından açıklanan rapora göre artık dünya genelinde 100’den fazla şehir elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.

Karbon İfşa Projesi (CDP)‘nin hayata geçiş amacı iklimler üzerinde değişikliğe neden olan etkilerin azalmasını sağlamak ve doğal kaynakların korunmasını ve geri kazanımı kontrol etmek. Uluslarası bir kuruluş olan CDP iş dünyasının işleyişi üzerinde de söz sahibi olmaktadır. Bahsedilen rapora göre CDP dünya genelindeki 570 şehirden veriler toplamış ve 100den fazlasının artıl şehir elektriğini çoğunluk hidrotermal enerjiye ait olmakla birlikte jeotermal, güneş, rüzgar gibi doğal kaynaklı yenilenebilir enerjiden ürettiğini gözlemlemiş.

Bu raporun 2015 versiyonunda şehir sayısı 40 iken şu an 100. Özellikle Oslo, Seattle, Vancouver gibi dünyanın değişik ülkelerinin büyük şehirlerinden gelen bu kullanımın artması sayesinde bu büyük atak gerçekleşmiş. Ayrıca açıklanan listedeki Reykjavik ve Basel şehirleri de dahil olan 42 şehir elektrik enerjilerinin  100% ünü yenilebilir enerjiden karşılıyor. Bahsedilen enerji kaynaklarındaki bu büyümenin nedeni 2017 yılı itibari ile 30 ülkede yenilenebilir enerjinin en ucuz elektrik üretim kaynağı olması. Bunu ispatlayan rapor Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklandı.

Paris Anlaşması’ndan bu yana yapılan çevresel yapılandırma çalışmalarının 2015 yılı itibari ile daha güçlü adımlarla ilerlediği anlaşılan CDP listesindeki şehirler iyi gelişimlerin göstergesi. Yapılan çalışmaların bu kadar hızlanması ve güçlenmesinin nedeni olarak da İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan yedi binden fazla belediye başkanının katkısı ve desteği büyük.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın