Biyobozunur Malzeme Nedir?

Yazan Ekolojist

İsminden de anlaşıldığı gibi biyobozunur, polimer adı verilen biyolojik etkinliklerde doğada yer alan döngülere katılım sağlanılabilen polimerdir. CO2, N2 gibi doğal gazlar bu parçalanmalar sonucunda inorganik tuzlar ve su açığa çıkmaktadır.
Günümüzde biyobozunur maddeler çevrede oluşturdukları zararlardan dolayı seçim konusu olmuş ve gelişmelerinden dolayı pek çok çalışmalar başlanmıştır. Çevre dostu olan ürünler bu teknoloji ile üretilmiştir. Oldukça sık olarak karşımıza çıkan ve günümüzde de yer bulan ambalaj ürünlerinde çevre dostu ugulamalara ihtiyaç duyulması bu sektörde biyobozunur polimerlerin sık kullanımına sebep olmaktadır.

Sıcağa dayanıklı olan laktik asit polimeri bu grup içerisinde PLA denilen yüksek direnci olan ve petrol barındırmayan bir ambalaj malzemesi olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca biyobozunur polimerleri ilaç ve tarım gibi sektörleri de kapsar. Ester, amit ve eter grupları içeren Biyobozunur polimerleri, yenilenebilir hammadde ve geleneksel petrol bazlı olarak ikiye ayrılır.
Oxo-biyobozunur plastik, petrol esaslıdır ve içerisinde katkı maddeleri eklenebilir. Nişasta biyobozunur plastiğin hammaddesidir. Çözünmeyi hızlandırmak için ise Oxo-biyobozunur maddelerin içerisine katkılarda bulunulur. Belirli bir süre sonra ise bu doğrultuda ufalanmaya başlar.

Hammadde Kaynağına Göre Biyobozunur Plastikler

 • Nişasta bazlı
 • Selülöz bazlı
 •  Kimyasal sentez yoluyla elde edilen
 •  Bakteriler tarafından üretilen
 • Petrol kaynaklı olanlar olarak gruplandırılabilir.

Biyobozunma Faktörleri

Biyobozunma malzemeleri ve bozulma faktörleri;

 • Nem miktarı; Sulu ortam ve Kuru ortam olarak sınıflandırılır.
 •  Oksijen varlığı; Aerobik ve anaerobikdir.
 • Sıcaklık; Endüstriyel kompostlamada yüksek ve toprak ve suda ortam sıcaklığında
 • Mikrobiyolojinin türü; Bakteri, mantar vb
 • Mikrobiyolojinin yoğunluğu;  Endüstriyel kompostlamada ve açık arıtmada yüksek, toprak ve suda düşük
 • Tuz Konsantrasyonu

Biyobozunur Plastiklerle İlgili Bilimsel Veriler

Biyobozunur polimerlerin kullanım alanları ve bilimsel verileri şu şekilde sıralanabilir;

 •  Sertifika kurumları
 • JBA’nın 2005 yılında  organiz ettiği Çin, İtalya, Hindistan, ABD, İsveç ve Belçika labarotuvarlarının katıldığı testler
 • Avrupa projeleri; Biopack, Forbioplast, Hydrus
 • Bilimsel makaleler

Sonuç olarak biyobozunur malzemeler karbon emisyonlarını, yenilenebilir kaynaklardan oluştuğu için azaltır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın