Bitmeyen Enerji Kaynağı

güneş enerjisi
Yazan Ekolojist

Uzun yıllar boyunca Güneş’in aydınlatmasından ve ısı vermesinden yararlanılmıştır. İnsanlar için Güneş’in olmadığı zamanlarda gün durmuştur ve Güneş ile yaşam devam etmiştir. Dünya’nın gelişmesi, çeşitli kaynakların ortaya çıkması ile Güneş’in kullanılması da farklı alanlara yayılmıştır. Doğadan bağımsız bir şekilde yaşamaya başlayan insan, doğanın enerji kaynaklarını da farklı gereksinimleri için kullanmaya başlamıştır.

Güneş ışığı bitip tükenmeyen, tamamıyla doğal bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi doğrudan elektriğe çevrilebilen bu bağlamda gelecek potansiyeli olan alternatif bir enerji kaynağıdır.

İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda, güneş enerjisinin olumlu yönlerini kullanmışlardır. Güneş enerjisi, Güneş’in vermiş olduğu ısı ve ışığın soğurulması ile faydalanabilecek bir enerjiye dönüşmektedir. Bu kaynağın kullanılması için çeşitli araçlar üretilmiştir ve enerjinin farklı enerji çeşitlerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Güneş enerjisi ile giderilebilecek bazı günlük ihtiyaçlar; elektrik üretimi, sıcak su temini ve binaların ısıtma soğutma gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Uzmanlar güneşteki potansiyeli fark ettiklerinden beri bu konu ile ilgili çalışmalarına ağırlık vermişlerdir. Pasif ve aktif olmak üzere iki çeşit güneş enerjisi bulunmaktadır. Pasif güneş enerjisi uygulamalarında güneş ışınları ısı ve ışık şeklinde yakalanırken, aktif uygulamalarda bir güneş pili sistemi, güneş ışınını doğrudan elektriğe dönüştürür.

Doğa Dostu Güneş

Yaşamsal faaliyetler için gereksinimlerin her geçen gün farklılık göstermesi ve nüfusun artması; farklı alanlara yönelme sonucunu doğurmuştur. Artan nüfus, bununla beraber yenilenemez enerjilerin tükenecek olması ve süregelen iklim değişikliği, güneş enerjisinin kullanımını artırmıştır. Bu enerji sisteminden yararlanacak olmak; aynı zamanda insanlığın daha sağlıklı bir şekilde yaşaması açısından önem kazanmaktadır. Güneş enerjisinin olumlu yönleri, doğadan alınan enerjinin doğaya geri dönüyor olması ve bunun mümkün olan en az zararla sağlanmasıdır.

Doğayla dost olarak niteleyebileceğimiz bu yenilenebilir enerji kaynağının kullanılması ile doğaya salınan zararlı bir gaz ya da atık söz konusu değildir. Isınmak için kullanılan enerjilerin metan gazı ortaya çıkarması, doğa için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Aynı şekilde diğer yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının doğaya büyük zarar verdiği bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu zarar en aza indirgenmektedir.

Geleceğin Enerjisi

Rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları ciddi bir biçimde artırılırsa, toplam enerji miktarına katkıda bulunabilirler. Rüzgar ve güneş enerjisini önde gelen kısıtlarından birisi enerji üretiminin kesintiye uğramasıdır. Fakat bu sorun çok geniş çaplı uygulamalar ile ortadan kaldırılabilir.

2030 yılında enerji gereksiniminin büyük bir bölümünü (Amerika Birleşik Devletlerinde %40 kadarı) güneş enerjisinden, rüzgar ve biyokütle enerji kaynaklarından sağlamak teknik açıdan mümkün olabilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın