Avrupa Yenilenebilir Kaynaklardan Daha Fazla Elektrik Üreterek Bir İlke İmza Attı!

Yazan Ekolojist

Londra merkezli Sandbag ve Berlin merkezli Agora Energiewende’nin raporuna göre, Avrupa Birliği ülkeleri 2017 senesinde ilk defa biyokütle, güneş ve rüzgardan yani yenilenebilir kaynaklardan kömüre ( linyit ve taş kömürü) oranla daha çok elektrik üretti.

Merkezi Londra’da bulunan Sandbag ve Berlin’de bulunan Agora Energiewende raporuna göre, Avrupa’da beş yıl önce kömürden üretilen elektriğin payı, biyokütle, güneş ve rüzgardan üretilen elektriğin payının iki katı kadardı. Rapor 2017 yılındaki elektrik üretimindeki kaynak değişmesini “inanılmaz bir İlerleme” olarak ifade etmektedir. Raporda kullanılan veriler ise AB ülkesi 28 ülkenin her birinden alınan elektrik piyasası verilerine göre hazırlanmış en iyi tahminlerdir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Yenilenebilir Elektrik Üretimindeki Artış

Yapılan çalışma yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin (hidroelektrik dışında) oranı, 2016 senesine göre %12 artış olduğunu göstermektedir. 2017 yılında hidroelektrik santrallerden sağlanan elektrik üretiminde 2016 senesine göre az da olsa düşüş yaşanmıştır. Buna rağmen Avrupa’da yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim oranı %29,8’den artış göstererek %30 olmuştur.

Hazırlanan rapora göre yenilenebilir enerji üretimi her yıl artış göstermektedir. Rapora göre  son üç senede yenilenebilir enerji üretimindeki artışın yarısından fazlasını gerçekleştiren ülkeler Almanya ve Birleşik Krallık’tır. 2017 senesinde Birleşik Krallık’da elektriğin %28’i, Almanya’da ise %30’u biyokütle, güneş ve rüzgardan elde edilmiştir. Danimarka’da ise elektrik üretiminde yenilenebilir elektriğin oranı %7 artış göstererek, biyokütle, güneş ve rüzgardan üretilen elektriğin payı %74 olmuştur. Geçen seneye oran ile ciddi yenilenebilir elektrikte ciddi büyüme gösteren diğer ülkeler ise Hırvatistan ve Romanya’dır.

Yenilenebilir elektrik üretiminde %10’un aşağısında kalan ülkeler ise Fransa, Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’dır.

Elektrik Sektöründeki Emisyonun Düşmemesinin Nedenleri 

Kömür yani fosil yakıt hususunda gelişmeler ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Rüzgardan elde edilen elektriğin artışı nedeni ile taş kömüründen üretilen elektrik üretimi %7 oranında azalmıştır. Bu oran önümüzdeki senelerde de Hollanda, İtalya ve Portekiz’in taş kömürünü terk etme politikalarıyla daha da düşecektir. Ancak Avrupa’da yenilenebilir elektrik üretimindeki artışa rağmen, elektrik sektöründeki emisyonlar düşmemiştir.

2017 senesi Avrupa’da elektrik üretimindeki emisyon 1.019 milyon tondur. Emisyonun düşmemesinin nedeni ise, Avrupa’daki yağış azlığına bağlı barajlardan sağlanan elektriğin düşmesi, Almanya ve Fransa’daki nükleer santrallerinin mahkeme kararı ile hizmet dışı kalması ve Avrupa’da elektrik tüketiminin artmaya devam etmesidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın