Avrupa Birliği’nin Yenilenebilir Enerji Hedefi Büyüyor

Yazan Ekolojist

Avrupa Komisyonu’nun isteği üzerine IRENA(Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) tarafından yayınlanan rapora göre teknolojinin hızla gelişmesi sayesinde Avrupa Birliği’nin enerji politikası gereği AB üye ülkeleri tarafından 2030 yılı için mutabakata varılan tüketilen enerjinin %27’sinin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi hedefi bu raporla birlikte % 34 olarak öngörülüyor.

Rapora göre yenilenebilir enerji payı artırılırsa 2030 yılına kadar emisyonlarda % 15’lik bir azalma sağlanacak ki bu İtalya’nın bir yıllık emisyonuna karşılık geliyor ve AB uzun vadeli karbonsuzlaşma yoluna girebilir. Tüketilen enerjinin % 34 dolayına çıkabilmesi demek enerji maliyetleri ve önlenen çevresel maliyetler göz önüne alındığında, 44 ile 113 milyar avroluk bir tasarruf demek. Rapora göre AB için yenilenebilir enerjinin toplam tüketim içindeki payının artırılması gelişen teknoloji ile birlikte çok daha kolay ve halihazırda yenilenebilir enerji sektöründe çalışan 1.2 milyonluk istihdamın daha da artırılması anlamı taşıyor.

Yenilenebilir Kaynaklar Ucuzluyor

Rapor, yenilenebilir enerji maliyetlerinin son yıllarda önemli derecede düştüğünü de doğruluyor. Avrupa Birliği, gerçekleştirilebilir yeni bir yenilenebilir enerji politikasıyla yatırımcılara piyasada güven ortamı sağlayabilir, bu alanda istihdam sağlayabilir, halk sağlığında önemli iyileştirmeler yapabilir ve iklim hedefleri ile uyumlu, daha güçlü ve iddialı karbonsuzlaştırma politikaları izleyebilir.

Raporla birlikte tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygun bir maliyet ve yatırımla, yenilenebilir enerji potansiyelini artırabilecekleri vurgulanıyor. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının %0,3’üne denk ek yatırımla yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %34 seviyesine çıkartılması mümkün olacak.

Temiz Enerji Temiz Gelecek

Rapora göre elektrik sektöründe yenilenebilir enerjinin payı %29(2015)’dan %50(2030)’ye çıkarılmış olacak. 2030 yılı itibari ile binalarda enerjinin %42’si, sanayide %36’sı ve ulaşımda %17’si yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak. Avrupa Birliği’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma politikasını gerçekleştirebilmesi için yenilenebilir enerji ile çalışabilen çeşitli ulaşım araçlarına ihtiyaç duyuluyor ve bunların sayısının artırılması öngörülüyor.

Avrupa Birliği için yenilenebilir enerji kaynakları  kullanımı giderek artıyor ve üye ülkeler buna katkı sağlamak için işbirliği içindeler. Bu kaynaklar tamamen doğadan geliyor, çevreyi kirletmiyor, doğaya zarar vermiyor ve maliyetlerin giderek azalmasıyla daha cazip ve uygun seçenekler haline geliyorlar.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın