ABD Karbon Yakalama ve Depolamada Vergi İndirimi Sağlayacak

Yazan Ekolojist

Küresel ısınma ve iklim değişikliği kontrol altına alınması gereken ve tüm dünyayı ilgilendiren birbiriyle ilişki içindeki iki konudur. Enerji eldesi için uygulanan işlemlerde açığa çıkan sera gazı, atmosfere yüksek oranda karbon ve karbondioksit gazı salınmasına neden olur. Bu gazlar küresel ısınma ve iklim değişikliği oluşumunu tetiklemektedir. Termik santrallerden ve sanayi tesislerinden salınan karbondioksitin tutulması iklim değişikliklerini ciddi oranda geciktirecektir. Dünya çapında iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve iyileştirmeler hız kazanmasıyla birlikte bu konu üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır.

Karbon Yakalama Ve Depolamaya Teşvik

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon gazının atmosfere salınmadan önce yakalanması ve depolanması (CCS) konusunda ciddi araştırmalar yapılmakta ve bu amaca yönelik teknolojiler geliştirilmektedir. İklim değişikliği konusuna karşı savaşan ülkeler, CCS teknolojilerini kullanan ve iklim değişikliğini önleme faaliyetleri gösteren sanayi kuruluşlarına teşvik edici vergi indirimi uygulamaları yapmaktadır. Son dönemde ABD’de de bu yönde adım atıldığı görülmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat ayında imzaladığı ‘2018 Çift Partili Bütçe Yasası’ içerisinde yapılan bir iyileştirme ile karbon yakalama ve depolamaya uygulanan vergi indiriminde düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile karbon yakalama ve depolama yapan sanayi tesislerine, 1 ton için 50 $ vergi indirimi kredisi uygulanacak, karbon dönüşümü yapıp yeniden kullanımı gerçekleştiren sanayi tesislerine ise her 1 ton için 35 $ vergi indirimi sağlanacak. Yapılacak vergi indirimi, karbon yakalama ve depolama yapan sanayi tesisleri tarafından 12 yıl boyunca kullanılabilecek. Küresel boyutlarda ve ciddi anlamda olumlu etki sağlayacak bu adım, tüm dünyada sanayi tesislerinden ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının yakalanması, depolanması ve tekrar kullanımının sağlanması konusunda teşvik edici bir uygulama olacak bununla birlikte konu üzerinde yapılan teknolojik çalışmalara da ivme kazandıracak.

Karbon yakalama ve depolama teknolojisi hızla büyüyüp gelişim gösteren bir teknoloji olmakla birlikte küresel anlamda da iklim değişikliğini geciktirecek önemli bir konu. Bu alandaki çalışmaların artması ve uygulamaya konması umut vaad eden bir adım olarak görünmekte.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın